WZÓR PODANIA O PRACĘ DO POBRANIA

Katalog wyszukanych fraz

Australia, ostatni brzeg

Temat: Praca na morskich kąpieliskach strzeżonych w Gdańsku
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku przyjmuje zgłoszenia na stanowisko:

• Starszego Ratownika z patentem starszego sternika motorowodnego

• starszych ratowników

• ratowników wopr

• ratowników młodszch

do pracy na gdańskich kąpieliskach strzeżonych:

• Molo Gdańsk Brzeźno
• Gdańsk Stogi
• Gdańsk Sobieszewo
• Gdańsk Sobieszewo Orle

w sezonie letnim 2007 roku.

Wzór podania do pobrania

Informacji w sprawie zatrudnienia udziela:
MOSiR w Gdańsku
ul. traugutta 29
80-221 gdańsk
tel. 058 524-18-51

agata.rudzinska@mosir.gda.pl
Źródło: forum.wopr.net.pl/viewtopic.php?t=1194Temat: Przeniesienie - przydatne informacje
Moi drodzy, a tak jest na Uniwersytecie Szczecińskim:
1 Kto może ubiegać się o przeniesienie ze studiów zaocznych (niestacjonarnych) na studia stacjonarne?
Zgodnie z treścią § 19 ust. 7 Regulaminu studiów na US o przeniesienie ze studiów zaocznych (niestacjonarnych) na studia stacjonarne, może ubiegać się student, który zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów na studiach zaocznych (niestacjonarnych). Natomiast zgodnie z brzmieniem uchwały Rady Wydziału student studiów zaocznych (niestacjonarnych) musi osiągnąć w danym roku akademickim (poprzedzającym rok przeniesienia) średnią ocen co najmniej 4,0. Zwrócić szczególną uwagę należy na to, że ma to być średnia osiągnięta w wyniku zdania wszystkich egzaminów w całym roku akademickim, a nie w jednym semestrze.
Spełnienie obu warunków musi zostać udokumentowane przez studenta starającego się o przeniesienie. W związku z tym, student chcący przenieść się na studia stacjonarne, musi wraz z podaniem złożyć indeks z poświadczonym zaliczeniem co najmniej pierwszego roku studiów na studiach zaocznych, oraz wyliczenie średniej poświadczone podpisem i pieczątką pracownika dziekanatu studiów zaocznych (niestacjonarnych).
2 Kto podejmuje decyzję o przeniesieniu ze studiów zaocznych (niestacjonarnych) na studia stacjonarne?
Decyzję dotyczącą przeniesienia ze studiów zaocznych (niestacjonarnych) na studia stacjonarne podejmuje Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych. Oznacza, to że student chcący uzyskać zgodę na przeniesienie musi złożyć wniosek do dziekanatu studiów stacjonarnych, nie zaś do dziekanatu studiów zaocznych (niestacjonarnych).
3 Jak złożyć podanie o przeniesienie ze studiów zaocznych (niestacjonarnych) na studia stacjonarne?
1. Należy napisać podanie do Prodziekana Studiów Stacjonarnych, korzystając z odpowiedniego druku do pobrania umieszczonego w zakładce wzory podań albo pobrać druk podania w dziekanacie. Do podania należy dołączyć indeks z poświadczeniem zaliczenia co najmniej pierwszego roku studiów oraz poświadczenie uzyskanej w danym roku akademickim średniej ocen.
2. Podanie wraz z załącznikami należy złożyć w dziekanacie studiów stacjonarnych pamiętając o tym, by nie zgubić potwierdzenia wniesienia podania.
3. W terminie 7 dni od dnia złożenia podania udać się ponownie do dziekanatu w celu odebrania decyzji.
4 Decyzje w sprawie przeniesienia ze studiów zaocznych (niestacjonarnych) na studia stacjonarne:
1. W sytuacji, gdy student studiów zaocznych (niestacjonarnych) ma zaliczony pierwszy rok studiów oraz w danym roku akademickim uzyskał średnią ocen co najmniej 4,0 Dziekan Wydziału Prawa i Administracji wydaje zgodę na przeniesienie ze studiów zaocznych (niestacjonarnych) na studia stacjonarne.
2. W sytuacji, gdy z podaniem o przeniesienie ze studiów zaocznych (niestacjonarnych) na studia stacjonarne zwróci się student, który nie zaliczył co najmniej pierwszego roku studiów albo nie uzyskał średniej ocen 4,0 - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji nie wyraża zgody na przeniesienie ze studiów zaocznych (niestacjonarnych) na studia stacjonarne.
I to by było na tyle .
Źródło: drugagrupazsp.fora.pl/a/a,48.htmlForm:

Archiwum

Australia, ostatni brzeg
wzór oświadczenia przy wypadku drogowym
wzór upoważnienia przy rejestracji samochodu
zaświadczenie o zatrudnieniu nauczyciela Wzór
Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wzór
wzór Umowa komisowa na samochód
Wzór rezygnacji z usług telekomunikacyjnych
WZÓR ROZWIĄZANIA UMOWY ZA POROZUMIENIEM
 • budowa komputera klasy pc
 • wh download counter strike
 • samobF3jstwo metody
 • bakterie zdjecia
 • 24 200

 • Idziesz do kobiet? Nie zapomnij bicza! Friedrich Nietzsche (1844 - 1900)
  Gdyby nawet Boga nie było, należało by Go wymyślić. Voltaire (właśc. Francois-Marie Arouet, 1694 - 1778)
  Egoista dobry sobie. Bilewicz Jerzy
  Gdy tygrys umiera, nie traci godności.
  Gdy jesteś szczęśliwy - nie bądź pyszny, gdy jesteś biedny - nie upokarzaj się. Kleobulos