wzór zaświadczenia okresowego w BHP

Katalog wyszukanych fraz

Australia, ostatni brzeg

Temat: Prezentacje do szkoleń okresowych
Dzieki za odpowiedz :)

A teraz jeszcze jedno, mam gotowy wzór zaświadczenia przebycia szkolenia okresowego dla pracowników, po wykonaniu takiego szolenia chciałbym je wystawić. Na tym wzorze jest podpis 2 członków komisji, czy moze sie tam podpisać osoba pracująca jako dyrektor; posiada ukonczony szkoenie bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, bo rozumiem jako kierownik kursu to szef???

Stanowisko na którym muszę przeprowadzić szkolenie to sprzedawca, moze macie jakies gotowe wzory???

Pozdrawiam
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=12Temat: druk do szkoleń okresowych
Witam

Od niedawna prowadzę szkolenia bhp okresowe, wystawiam zaświadczenia ale nie jestem pewna czy posiadam aktualnie obowiązujący druk. Proszę o informację skąd mogę uzyskać taki druk, które rozporządzenie określa wzór tego zaświadczenia lub jeżeli to nie sprawi większego problemu to proszę o przesłanie druk zaświadczenia na moją skrzynkę mailową szyszkad1@poczta.onet.pl

Dziękuje i pozdrawiam
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=567


Temat: Szkolenie okresowe dla Dyrektora Stowarzyszenia?
Witam

Część się uśmiechnie ale mam nadzieję że ktoś znajdzie chwilę czasu i odpowie młodemu i niedoświadczonemu inspektorowi BHP. Ukończenie uczelni a praktyka to dwie różne bajki. Chce bardzo powoli wdrażać się w BHP i rozwijać swoją wiedzę więc proszę o pomoc osoby mające 5 min czasu na pomoc innym.
Ukończyłem studia podyplomowe z zakresu BHP i OŚ.

1. Czy mogę przeprowadzić szkolenie okresowe z zakresu BHP dla osoby na stanowisku Dyrektor w Stowarzyszeniu? Organizatorem szkolenia będzie Stowarzyszenie.
2. Czy mogę przeprowadzić szkolenie dla rzecznika prasowego w takim stowarzyszeniu?
3. Gdzie mogę znaleźć wzór Rejestru wydawanych zaświadczeń?
4. Czy lista obecności musi być zrobiona też wg jakiegoś wzoru?
5. Jeśli przeprowadzę takie szkolenie to czy rozliczenie ma być jako umowa o dzieło czy umowa zlecenie?

Pozdrawiam i z góry serdecznie dziękuje dobrym duszyczkom
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=1869


Temat: szkolenie wstęne dla pracodawców - 16 godz.

szkolenie wstęne dla pracodawców - 16 godz. ...................jakie różnice powinna zawierać karta szkolenia dla pracowników adm-biurowych a karta szkolenia wstępnego dla pracodawcy??
Czegoś tu nie rozumiem - wygląda mi to na jakieś pomieszanie z poplątaniem
Karta szkolenia wstępnego ma jednakowy wzór dla wszystkich pracowników bez wyjątku. Natomiast różnią się wyłącznie programy instruktaży stanowiskowych, które dla pracowników administracyjno-biurowych wynoszą min. 2 godz. a dla pozostałych pracowników min. 8 godz. - W związku z tym skąd wziąłeś te 16 godz. szkolenia wstępnego dla pracodawców
Podejrzewam, że nie za bardzo wiesz o co w tej materii chodzi i mylisz szkolenie wstępne z okresowym.
Musisz również wiedzieć, że między "Kartą szkolenia wstępnego: a "Zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp" - też jest różnica.

Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=2210


Temat: szkolenie wstęne dla pracodawców - 16 godz.

rozumiem ze szkolenie wstępne tylko kartę a okresowe zaświadczenie
Sprawdź sobie w rozp z dnia 27 lipca 2004 w spr. szkolenia w dziedzinie bhp- tam masz wzór KARTY SZKOLENIA WSTĘPNEGO.
Natomiast w rozp. ministra pracy i polityki społ. z dnia 9 października 2007 zmieniające rozp. w spr. szkolenia w dziedzinie bhp- tam masz wzór ZAŚWIADCZENIA o ukończeniu szkolenia, wydawane po SZOKLENIU OKRESOWYM.
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=2210


Temat: Szkolenia okresowe
Wzór zaświadczenia o odbyciu szkolenia jest załącznikiem do rozporządzenia o szkoleniach w zakresie BHP. Myślę że chodzi o szkolenia okresowe, bo ogólne(wstępne i stanowiskowe) były załącznikiem do czasu wydania nowelizacji rozporzadzenia i są dalej aktualne.
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=318


Temat: rejestr szkoleń BHP
cytuje:
"to nie Ty a kadry odpowiedzialne są za organizowanie szkoleń bhp."

Panie :) wspólpraca to nie odpowiedzialność!!! "Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi
nadmieniam:
Odpowiedzialność z tytułu niewłaściwego przeprowadzania szkoleń bhp oraz dopuszczenia pracownika służby bhp do pracy bez szkolenia okresowego w dziedzinie bhp spoczywa na pracodawcy. Ten bowiem ma obowiązek zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie. Pracodawcy nie wolno również dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp (art. 2373 § 1 i 2 Kodeksu pracy)

Ponadto to pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie pracownikom odbycia odpowiedniego do rodzaju wykonywanej przez nich pracy szkolenia, w tym przekazania im informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy oraz zasad postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku (§ 2 ust.1 w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.; dalej: rozporządzenie szkoleniowe). To również na pracodawcy spoczywa ciężar zapewnienia, jako organizatora szkolenia, m.in.: wykładowców i instruktorów posiadających:

zasób wiedzy,
doświadczenie zawodowe i
przygotowanie dydaktyczne
pozwalające zagwarantować właściwą realizację programów szkolenia, a także zapewnić właściwy przebieg szkolenia (§ 5 pkt 3 i 6 rozporządzenia szkoleniowego).


a odnośnie rejestu si-mo nie sprecyzował w pytaniu czy to jest rejestr szkoleń czy wydanch zaświadczeń
"1) czy istnieje jakiś wzór rejestru? jeśli nie, czy można stworzyć własny druk i ewentualnie jakie informacje powinny tam być zawarte? "

Obowiązkiem organizatora szkolenia jest prowadzenie rejestru wydanch zaświadczń!!!

"Mógł nie prowadzić ponieważ obecnie takiego wymogu nie ma."
co nie prowadzić???

Wszystkie zaświadczenia po szkoleniach powinny znajdować się w aktach

Czy tak wygląda dokumentowanie szkoleń????


"Karta ta po szkoleniu wstępnym trafia do akt osobowych pracownika (bez nadania jej numeru)."

Przepisy dotyczące zasad związanych z prowadzeniem akt osobowych pracowniczych zawiera rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.). Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych powinny być ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane; każda z tych części powinna zawierać pełny wykaz znajdujących się w nich dokumentów.

A moje odpowiedzi nie opierają sie na czytaniu forum :) Pana wypowiedzi sa za to bardzo nie precyzyjne !

Ps. odróżniam rejestr wydanych zaświadczeń nie wiem co jest rejestr "wystawionch zaswiadczeń" jak pan Panie pisze "związku z brakiem takiego przepisowego wymogu"
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=1876Form:

Archiwum

Australia, ostatni brzeg
wzór podania przykładowe podanie
wzór oświadczenia przy wypadku drogowym
wzór upoważnienia przy rejestracji samochodu
wzór Umowa komisowa na samochód
Wzór rezygnacji z usług telekomunikacyjnych
WZÓR ROZWIĄZANIA UMOWY ZA POROZUMIENIEM
wzór druku przelewu na konto
 • budowa komputera klasy pc
 • wh download counter strike
 • samobF3jstwo metody
 • bakterie zdjecia
 • 24 200

 • Idziesz do kobiet? Nie zapomnij bicza! Friedrich Nietzsche (1844 - 1900)
  Gdyby nawet Boga nie było, należało by Go wymyślić. Voltaire (właśc. Francois-Marie Arouet, 1694 - 1778)
  Egoista dobry sobie. Bilewicz Jerzy
  Gdy tygrys umiera, nie traci godności.
  Gdy jesteś szczęśliwy - nie bądź pyszny, gdy jesteś biedny - nie upokarzaj się. Kleobulos