zasady BHP przy ewakuacji

Katalog wyszukanych fraz

Australia, ostatni brzeg

Temat: Przedawniony wypadek
Arisa masz całkowita rację. Gdy występuje zespół mieszanych przyczyn, przyczyna zewnętrzna jest decydująca o uznaniu wypadku. Natomiast proszę wytłumacz koledze Januszowi że występował tutaj zwiazek z pracą, ponieważ kolega jakoś tego nie zauważa . Ja uważam, że zwiazek z pracą powstał gdy uczestnik szkolenia wszedł do budynku i trwał do czasu gdy ten budynek opuścił. Nie zachodzi natomiast konieczność doszukiwania się związku bezpośredniego z pracą. Natomiast Januszu co do wymogów , myślę że powinieneś jeszcze zapewnić wilgotność, zebrać atesty na krzesła, lampy, farbę którą pomalowano ściany i podłogi, zmierzyć natężenie głosu wykładowcy, luminację ekranu, zapewnić szerokość przejść, przed przystąpieniem szkolenia bhp przeprowadzić szkolenie p.poż. zasady ewakuacji, wezwać sanepid by wydał nakaz dokonywania pomiarów substancji chemicznych zanjdujących się w bączkach , przeprowadzić te pomiary, postarać się o kartę charakterystyki substancji chemicznch, zgłosić to do Głównego Inspektora [ bo jest to nowa substancja chemiczna] , dobrać srodki ochrony osobistej, zakupić je i wyposazyć w nie uczestników szkolenia.

Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=220Temat: Radiowęzeł
Zacytuję słowa zasłyszane od pierwszoklasistów z medialnej jak to pewna koleżanka wy**bała się na glebe podczas trwania informatyki... nowy profesor T.(od imienia, żeby nie było niedomówień ;)) powiedział coś takiego...
(wychylając się z serwerowni.)
"ZASADY BHP MAM WAM PRZYPOMINAĆ...?"
obsiadanie schodów tyczy się chyba zasad przeciwpożarowych(swoją drogą przypomniała mi się próba ewakuacji w zeszlym roku... kto pamięta zbiegającą po schodach panią profesor Bł.? ja do dziś mam koszmary. ;) )... bujanie się na krześle to chyba też BHP... ale siedzenie w RW...? jakie to zasady?

Źródło: nasztomaszow.pl/forum/index.php?showtopic=115


Temat: Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pra
[center:9e865eee1b]Wiesz o ostatnich zmianach w Kodeksie Pracy?

Wiesz, że masz obowiązek szkolić swoich pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji?

Zapoznaj się z tą informacją to ważne ![/center:9e865eee1b]W związku z uchwaloną już przez Sejm i przyjętą przez Senat ustawą nowelizującą kodeks pracy, każdy pracodawca musi wyznaczać pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników. Nowe przepisy, które dostosowują nasze prawo do ustawodawstwa unijnego, obowiązują od 18 stycznia 2009.W odpowiedzi na istniejącą zmianę prawa Nasza Era CSiR S.C. oferuje:

[center:9e865eee1b]

SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I EWAKUACJI PRACOWNIKÓW

ŻYRARDÓW DNIA 07-03-2009, GODZ. 10:00-13:00 (szczegóły poniżej)[/center:9e865eee1b]Program szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników

[list]

[*]Wykaz podstawowych przepisów prawnych, regulujących sprawy ochrony przeciwpożarowej.

[*]Zasady oznakowywania podręcznego sprzętu gaśniczego.

[*]Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

[*]Ewakuacja

[*]Ochrona przeciwpożarowa budynków.

[*]Zasady zapobiegania możliwości powstania pożaru.

[*]Rodzaje i zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

[*]Zasady postępowania na wypadek powstania pożaru.

[*]Dobór i zasady rozmieszczania podręcznego sprzętu gaśniczego.

[*]Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej

[list]Uczestnik szkolenia po zakończeniu kursu będzie potrafił:

[list]

[*]ewakuować pracowników w przypadku sytuacji awaryjnej;

[*]nadzorować właściwe przygotowanie obiektu w zakresie ochrony p.poż.

[list];

Wykładowcy:

[list]

[*]Specjalista ds. BHP

[*]Specjalista ds P.Poż.

[list]Termin i miejsce szkolenia:

Terminy: 07.03.2009

Miejsce: Nasza Era CSiR S.C. ul. 1-go Maja 41 lok. 47,

96-300 Żyrardów

Godziny szkolenia: 10:00-13:00Uczestnicy:

Osoby wyznaczone przez pracodawcę do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.

Koszt szkolenia:

Cena uczestnictwa szkolenia wynosi 100 zł za osobę i obejmuje komplet materiałów pomocniczych. Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

[center:9e865eee1b]

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt

tel. 022 382 52 68

tel. kom. 0600 969 600

fax. 022 213 83 86

!!LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!![/center:9e865eee1b]

Źródło: zyrardow24h.pl/index.php?showtopic=4017


Temat: uprawnienia do przegladu gasnic
Zbyt pochopnie wypowiadacie zdanie o uprawnieniach i proponuję przeczytać:

Dz.U.2002.147.1229 (U) Ochrona przeciwpożarowa.
Rozdział 2 Zapobieganie pożarowi, klęsce żywiołowej lub innemu miejscowemu zagrożeniu

Art. 4. 1. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności:

1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,

2) wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach,

2a) zapewnić konserwację i naprawy sprzętu oraz urządzeń określonych w pkt 2, zgodnie z zasadami i wymaganiami gwarantującymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie,

3) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,

4) przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,

4a) zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,

5) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

oraz

BEZPIECZEŃSTWO PRACY PRZY URZĄDZENIACH PRACUJĄCYCH POD CIŚNIENIEM

Urządzenia, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska przez rozprężenie cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, podlegają pod dozór techniczny.
Można je podzielić na:
•urządzenia ciśnieniowe, w których znajdują się ciecze lub gazy pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego jak:

- zbiorniki przenośne - zmieniające miejsce między napełnieniem a opróżnieniem - o pojemności większej niż 0,35 dm3 i nadciśnieniu wyższym niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania lub transportowania cieczy lub gazów, z wyjątkiem pojemników aerozolowych jednorazowego użytku i pojemników przeznaczonych do transportu i dystrybucji napojów gazowanych, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest nie większy niż 500 barów x dm3, a nadciśnienie jest nie wyższe niż 7 barów,

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi, wymienionymi wyżej, jest wykonywany w toku:
• projektowania,
• wytwarzania materiałów i elementów przeznaczonych do ich budowy,
• wytwarzania,
• obrotu,
• eksploatacji i napraw.

Inne są wymagania dla gaśnic i agregatów specjalistycznych produkowane pod określone potrzeby grup branżowych. Inne są bowiem warunki i wymagania stawiane gaśnicom na statkach, inne w górnictwie, a jeszcze inne w energetyce. Ta wiedza też decyduje gdzie i jakie srodki gaśnicze nalezy rozmieścić. Konserwator to nie tylko ten który nakleja naklejke ale to człowiek który ma wiedzę z budowy obsługi, legalizacji itp.

Uzyskał uprawnienia do wykonywania przegladu stanu technicznego podręcznego sprzętu gaśniczego i agregatów gaśniczych a takze innego sprzętu ppoż znajdującego sie w zakładach pracy i obiektach oraz dokonywania napraw w zakresie ustalonym przez producenta sprzętu.

Czy konserwator podręcznego sprzętu gaśniczego moze dokonywać przeglądać stałe urządzenia gaśnicze jezeli nie ma uprawnień NIE!!!!!!!!

Dla czego firmy dokonujące przeglądu tak postepują (nie wszystko do jednego worka) bo korzystają z niewiedzy prcacodawców słuzby bhp czy pracowników.
Do mojej firmy przyjechał konserwator i dokonał wymianę gaśnicy na nową (po remoncie) skasował forsę i odjechał. Mnie w tym czasie nie było. Po powrocie poinformowano mnie o wymianie gaśnicy. Gaśnicą do reki i kontrola ważności legalizacji zbiornika miała być pięć lat a zostało jej trzy. Gdzie dwa lata ? Dzwonię do firmy z pytaniem zapłacono jak za pięć a zbiornik ma trzy lata ważności. Odpowiedź jest pan pierwszą osoba która się czepia. Moja odpowiedx brzmiała był to pana ostani dzień kiedy pan dokonał przeglądu. firmie podziękowałem. Jezeli się ma wiedzę to wszystko mozna ustalić tak ja ma to wyglądać. Nie kazda firma jest tak bogata ........... To co ciagle powtarzam Niewiedza szkodzi.
______________________

piter :wink:

Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=415


Temat: Szkolenia BHP dla pracowników administracyjno - biurowych forma: e-learning - już od 45zł! Centrum Edukacji Eurodirect
SZKOLENIA BHP METODĄ E-LEARNING

DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO - BIUROWYCH


Okresowe szkolenie BHP adresowane jest do pracowników administracyjno - biurowych. Szkolenie zawiera wszystkie niezbędne wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz prawa pracy.
Celem szkolenia jest:
Aktualizacja wiadomości i umiejętności w zakresie:
- identyfikacji i oceny zagrożeń związanych w wykonywaną pracą,
- metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
- kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
- postępowania w razie wypadku lub sytuacjach awaryjnych
Korzyści dla uczestników:
Oszczędność czasu, oraz duża efektywność dzięki możliwości powtarzania dowolnej ilości razy wybranej części materiału. Dzięki licznym quizom oraz ćwiczeniom utrwalenie materiału.

W erze informacji szkolenia e-learningowe są bardzo popularnym i skutecznym narzędziem kształcenia pracowników, a przez to podnoszenia efektywności funkcjonowania odpowiednich działów organizacji i przedsiębiorstw. Zaletą e-learningu są m.in. redukcja kosztów szkolenia, oszczędność czasu oraz duża efektywność (możliwość stosowania powtórek i ćwiczeń ułatwiających zapamiętywanie oraz kilkukrotnego przechodzenia, a także swobodnego powrotu do szkolenia). W swojej ofercie spółka INFOR Training posiada internetowy sklep za szkoleniami (około 50 szkoleń).

Naszymi odbiorcami byli min.:

• Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
• PKO BP S.A.
• DHL Express (Poland) Sp. z o.o.
• PKS Sp. z o.o.
• MACMA POLSKA Sp. z o.o.

Program szkolenia:
1. Bezpieczeństwo i higiena w prawie pracy
• Prawa i obowiązki pracodawców.
• Prawa pracownika
• Obowiązki pracownika.
• Ochrona pracy kobiet.
- Kobiety w ciąży
- Urlop macierzyński
- Urlop wychowawczy
• Ochrona pracy młodocianych
• Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego .
2. Postępowanie i ochrona w kontakcie z zagrożeniami
• Podział zagrożeń na stopnie i omówienie poszczególnych stopni zagrożeń
3. Organizacja stanowiska pracy
• Obowiązki pracodawcy.
• Pomieszczenie.
• Monitor.
• Klawiatura.
• Biurko pracownicze.
• Krzesło.
• Dodatkowe sprzęty biurowe.
• Oświetlenie.
• Hałas.
• Ogrzewanie i wentylacja. 4. Pierwsza pomoc
• Kto niesie pomoc?
• Łańcuch pierwszej pomocy.
• Szok, oddychanie i puls.
• Symulacja.
• Ułożenie osoby nieprzytomnej.
• Poparzenia i elektryczność.
5. Pożar
• Trójkąt ogniska pożaru.
• Grupy pożarów.
• Wymogi bezpieczeństwa pożarowego w obiektach.
• Instrukcje.
Zasady rozmieszczania sprzętu gaśniczego.
• Typy sprzętu gaśniczego
Zasady postępowania w wypadku pożaru.
• Jak gasić pożar?
Ewakuacja.
• Oznakowanie bezpieczeństwa.
6. Test końcowy.Cena szkolenia: 45zł / os. + egzamin (koszt ustalany indywidualnie)
W razie zainteresowania szkoleniem lub pytaniami związanymi z tematyką prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Maja Tomaszewska
Maja.tomaszewska@eurodirect.pl
Tel. 032 – 253 88 29


www.eurodirect.pl

Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=6903


Temat: Safe Pass po polsku w Irlandii
Kurs jest przeznaczony dla pracowników budowlanych (w tym również uczniów i stażystów). Celem kursu jest zaznajomienie pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Praktycznie każdy pracownik, który wykonuje jakiekolwiek prace budowlane lub remontowe, musi posiadać ważną kartę BHP. Począwszy od 1 czerwca 2003 r. wymóg ten dotyczy wszystkich pracowników budowlanych. Karty trzeba odnawiać raz na cztery lata.

Kursy organizowane przez Safecon, dzięki którym można uzyskać kartę BHP, będą się odbywały w naszych ośrodkach w Dublinie, Limerick, Cork i Galway. Istnieje również możliwość zorganizowania kursu dla pracowników danej firmy w miejscu zatrudnienia. Ponieważ na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu Safecon musi zgłosić jego uczestników do rządowej agencji zatrudnienia i szkolenia zawodowego FAS, radzimy zapisywać się z odpowiednim wyprzedzeniem.

Cel kursu:

· Lepsza znajomość zasad bezpieczeństwa na budowie

· Zapewnienie wszystkim pracownikom budowlanym podstawowego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

· Wydanie przez agencję FAS karty BHP potwierdzającej, że jej posiadacz odbył odpowiednie szkolenie BHP

Program kursu:

· Promocja bezpieczeństwa w pracy

· Obowiązki pracownika

· Zapobieganie wypadkom i ich zgłaszanie

· Praca na dużych wysokościach

· Ewakuacja z zamkniętych pomieszczeń

· Obchodzenie się z prądem i liniami wysokiego napięcia

· Sprzęt i odzież ochronna

· Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń

· Bezpieczna obsługa pojazdów

· Hałas i wibracje

· Prace ręczne

· Higiena pracy

Dla kogo taki kurs:

Korzyści dla pracowników

· Lepsza znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

· Potwierdzenie odbycia szkolenia BHP

· Otrzymanie karty BHP

· Większe szanse na zatrudnienie

Obecnie prowadzimy kursy BHP w następujących językach: polski, rosyjski, litewski, łotewski, czeski, słowacki, węgierski, chiński, bułgarski, rumuński, francuski i niemiecki.

Korzyści dla pracodawców

· Większe bezpieczeństwo w pracy

· Mniej wypadków w pracy

· Wyższe morale pracowników

· Mniejsze straty spowodowane wypadkami w pracy.

Warunki wstępne dla uczestników kursu:

Uczestnicy powinni umieć się porozumieć w języku angielskim. Istnieje również możliwość przeprowadzenia kursu w innych językach po uprzednim ustaleniu szczegółów z Safecon. Warunkiem jest jednak, by wszyscy uczestnicy kursu mówili tym samym językiem.

Ocena i egzamin:

Kurs kończy się egzaminem pisemnym. Po pomyślnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu, którym będą mogli się posługiwać do momentu wydania karty BHP przez FAS.

Wiadomości ogólne:

· By zapisać się na kurs, uczestnicy muszą stawić się punktualnie o 8.00.

· Spóźnialscy nie będą mogli ukończyć kursu.

· Uczestnicy muszą dostarczyć jedno zdjęcie paszportowe, by wyrobić sobie kartę BHP.

Czas trwania kursu:1 dzień

Grupy;Maksymalnie 20-osobowe

· Email us at mailto:info@safecon.ie

· Telephone us :

Limerick - +353 (0)61 469469 Dublin - +353 (0)1 8726551 Galway - +353 (0)91 790174

Cork - +353 (0)61 469469 Nationwide LoCall : 1890 943 888


Safecon
Źródło: polishdoctors.ie/forum/viewtopic.php?t=59Form:

Archiwum

Australia, ostatni brzeg
zasady działania silnika Wankla
zasady opisywania ćwiczeń gimnastycznych
zasady działania pomp zębatych
zasady kalkulacji kosztów kredytów
zasady gry koszykówkę na wózkach
zasady budowy ogrodowej wędzarni
zasady Piłki Siatkowej plażowej
 • mpm do cx65
 • sweet home alabama
 • nagrywarka dvd dual
 • fy;rmvb
 • SKLADOWANIE TOWARU

 • Idziesz do kobiet? Nie zapomnij bicza! Friedrich Nietzsche (1844 - 1900)
  Gdyby nawet Boga nie było, należało by Go wymyślić. Voltaire (właśc. Francois-Marie Arouet, 1694 - 1778)
  Egoista dobry sobie. Bilewicz Jerzy
  Gdy tygrys umiera, nie traci godności.
  Gdy jesteś szczęśliwy - nie bądź pyszny, gdy jesteś biedny - nie upokarzaj się. Kleobulos